Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Wizyta delegacji francuskiej w Gdyni

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas wizyty delegacji francuskiej w Gdyni. Wizyta ambasadora Francji w Polsce w czasie pobytu eskadry francuskich okrętów wojennych w porcie gdyńskim. Na peronie dworca kolejowego w Gdyni w rzędzie idą, od lewej: szef francuskiej misji wojskowej w Polsce – gen. Charles Charpy (w jasnym mundurze), starosta wejherowski (Leon Ossowski lub Alfons Chmielecki), burmistrz Gdyni – Augustyn Krauze, ambasador francuski – Jules La Roche oraz dowódca floty polskiej kmndr Józef Unrug. W głebi, z lewej widać m.in. zegar wskazujący godz. 9.50. Na awersie odręcznie napisano nazwisko autora, nazwę miasta i datę. Na odwrocie są fioletowy stempel autora i odręczny napis: „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Ludzie Wydarzenia

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 14.09.1926

Sygnatura: MMG/HM/II/2700

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL