Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Widok Gdyni w rejonie dworca kolejowego oraz obecnych Działek Leśnych

Opis szczegółowy:

Fotografia w odcieniach sepii, na karcie pocztówkowej, autorstwa Romana Morawskiego, wykonana ze wzniesienia. Przedstawia rozległy widok Gdyni w rejonie dworca kolejowego oraz obecnych Działek Leśnych. Na pierwszym planie widoczny jest teren składowania drewna przy torach. W lewym dolnym rogu mieści się lokomotywa parowa, za nią budynek kontroli kolei. Na dalszym planie, po prawej stronie, znajdują się wagony towarowe na portowej bocznicy kolejowej. W tle, poniżej wzgórza, widoczny budynek dworca kolejowego w stylu dworkowym oraz domy mieszkalne po lewej stronie. Na rewersie naniesiony jest odręczny napis: „Zbiór W. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Krajobraz Przemysł

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1926-1927

Sygnatura: MMG/HM/II/633/53

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL