Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Widok Gdyni w rejonie dworca kolejowego oraz obecnych Działek Leśnych

Detailed description:

Fotografia w odcieniach sepii, na karcie pocztówkowej, autorstwa Romana Morawskiego, wykonana ze wzniesienia. Przedstawia rozległy widok Gdyni w rejonie dworca kolejowego oraz obecnych Działek Leśnych. Na pierwszym planie widoczny jest teren składowania drewna przy torach. W lewym dolnym rogu mieści się lokomotywa parowa, za nią budynek kontroli kolei. Na dalszym planie, po prawej stronie, znajdują się wagony towarowe na portowej bocznicy kolejowej. W tle, poniżej wzgórza, widoczny budynek dworca kolejowego w stylu dworkowym oraz domy mieszkalne po lewej stronie. Na rewersie naniesiony jest odręczny napis: „Zbiór W. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Industry Landscape

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1927

Signature: MMG/HM/II/633/53

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL