Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Rzeczpospolita Polska

Opis szczegółowy:

Mapa: Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny ogólny według stanu z  dnia 1 stycznia 1929 r. Podziałka: 2,5 cm=50 km. /skala 1:2000000. Tytuł znajduje się na górnym marginesie. Podziałka i legenda w lewym dolnym rogu mapy.

W prawym górnym rogu informacja /pismo odręczne/: Mapa Rzeczpospolita Polska 15,-„. Pod informacją pieczątka: Biblioteka Miejska Pracowni Urbanistycznej Prez. M.R.N.” – na niej nr ewidencyjny:789. Pod pieczątką nalepka Biblioteki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Gdyni z informacją: Dział-91, hasło: Map-M. Nr ewid: 789. Na odwrocie pieczątka; Archiwum Działu Historii m. Gdyni”- na niej sygnatura akt:17.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany miasta

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1920-1929

Technika:

druk barwny

Rodzaj/typ:

Mapa

Autor: nieznany

Data: 1929

Sygnatura: MMG/HM/I/1129

Wymiary: 56 x 49,5 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL