Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Rzeczpospolita Polska

Detailed description:

Mapa: Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny ogólny według stanu z  dnia 1 stycznia 1929 r. Podziałka: 2,5 cm=50 km. /skala 1:2000000. Tytuł znajduje się na górnym marginesie. Podziałka i legenda w lewym dolnym rogu mapy.

W prawym górnym rogu informacja /pismo odręczne/: Mapa Rzeczpospolita Polska 15,-“. Pod informacją pieczątka: Biblioteka Miejska Pracowni Urbanistycznej Prez. M.R.N.” – na niej nr ewidencyjny:789. Pod pieczątką nalepka Biblioteki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Gdyni z informacją: Dział-91, hasło: Map-M. Nr ewid: 789. Na odwrocie pieczątka; Archiwum Działu Historii m. Gdyni”- na niej sygnatura akt:17.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany miasta

Object categories:

City

Period:

1920-1929

Technique:

Colour print

Kind/type:

Map

Author: nieznany

Date: 1929

Signature: MMG/HM/I/1129

Measurements: 56 x 49,5 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL