Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Mapa głównych kierunków tranzytowych przez Polskę

Opis szczegółowy:

Mapa głównych kierunków tranzytowych przez Polskę z roku 1922. Druk w języku polskim i francuskim /carte des directions principales de Transit atravers la Pologne/. Tytuł i data podane są w lewym górnym rogu. W prawym dolnym rogu znajduje się tabelka zawierająca odległości od Moskwy do Amsterdamu, Berlina, Brukseli, Paryża, Pragi, Szczecina i Wiednia. W tabelce również podziałka: 1 cm=50 km, na odwrocie pieczątki:”Archiwum Działu Historii m.Gdyni” – na niej sygn.akt:19 /2 sztuki/, oraz: „Biblioteka Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni” – na niej numer ewidencyjny 790.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany miasta

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1920-1929

Technika:

druk barwny

Rodzaj/typ:

Mapa

Autor: nieznany

Data: 1922

Sygnatura: MMG/HM/I/1128

Wymiary: 30 x 43 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL