Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Florian Staszewski

Mężczyźni na pokładzie kutra rybackiego i kuter

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru dwudziestu czterech negatywów autorstwa Floriana Staszewskiego z roku 1946.
Fotografia przedstawia pokład statku wraz z Franciszkiem Lubeckim, mężczyznami w średnim wieku oraz z maszynami. Zdjęcie wykonane z poziomu bomu, widok pokładu i rufy statku. Na pierwszym planie widoczny bom z zamontowanym bloczkiem z przeciągniętą liną. W dolnej partii zdjęcia, w jego centrum, widoczna jest maszyna. w różnych miejscach pokładu mieszczą się zwinięte liny. Po obu burtach widoczni są mężczyźni. Z lewej strony jeden został ujęty, nachylony, podczas zwijania liny. Pozostali rozmawiają oraz osoby wokół Franciszka Lubeckiego przypatrują się panu zwijającemu linę.
W tle, na morzu, widoczny inny statek o dwóch masztach.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Ludzie Morze

Okres:

1945-1949

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Florian Staszewski

Data: 05.04.1946

Sygnatura: MMG/HM/II/1280/22

Wymiary: 3,6 x 2,4 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL