Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Florian Staszewski

Mężczyźni na pokładzie kutra rybackiego i kuter

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru dwudziestu czterech negatywów autorstwa Floriana Staszewskiego z roku 1946.
Fotografia przedstawia pokład statku wraz z Franciszkiem Lubeckim, mężczyznami w średnim wieku oraz z maszynami. Zdjęcie wykonane z poziomu bomu, widok pokładu i rufy statku. Na pierwszym planie widoczny bom z zamontowanym bloczkiem z przeciągniętą liną. W dolnej partii zdjęcia, w jego centrum, widoczna jest maszyna. w różnych miejscach pokładu mieszczą się zwinięte liny. Po obu burtach widoczni są mężczyźni. Z lewej strony jeden został ujęty, nachylony, podczas zwijania liny. Pozostali rozmawiają oraz osoby wokół Franciszka Lubeckiego przypatrują się panu zwijającemu linę.
W tle, na morzu, widoczny inny statek o dwóch masztach.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Sea People

Period:

1945-1949

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Florian Staszewski

Date: 05.04.1946

Signature: MMG/HM/II/1280/22

Measurements: 3,6 x 2,4 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL