Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Podkop pod torem bocznicy kolejowej od strony morza

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia podkop pod teren bocznicy kolejowej od strony morza. Podkop zabezpieczony przed zawaleniem poprzez konstrukcje belek rozporowych tzw. ostemplowanie. W lewym dolnym rogu naniesione na negatywie są: numer dokumentacji fotograficznej „2254” oraz data wykonania „28.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 28.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/37

Measurements: 16,8 x 12,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL