Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Kanał doprowadzający i odprowadzający wodę morską dla pomp elektrowni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936). Widok na wykop kanału odprowadzającego i doprowadzającego wodę morską do pomp elektrowni, kanał pełen wody. W głębi, w wykopie pracujący kafar parowy. Na nasypie, po prawej stronie mieszczą się dwa słupy sieci elektrycznej. W lewym dolnym rogu na negatywie naniesione są: data wykonania „28.10.35” oraz numer dokumentacji fotograficznej „2257”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 28.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/36

Measurements: 16,5 x 11,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL