Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane z góry przedstawia teren budowy, widoczne liczne wykopy, skład desek, wagoniki na torze. Na dalszym planie, na szerokości fotografii ciągnie się nasyp kolejowy. Po prawej stronie widoczny przekop pod nim w miejscu skrzyżowania z kanałem odprowadzającym wodę. W oddali port wewnętrzny (obecne tereny stoczni).
W lewym dolnym rogu na negatywie naniesione są: numer dokumentacji „2252” oraz data wykonania „28.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 28.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/38

Measurements: 11,8 x 16,5 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL