Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Jan Gospodarek

Budowa sieci wodociągowej w Chyloni z głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała przedstawiająca budowę magistrali wodociągowej przy ulicy Chylońskiej, w rejonie  budynku  poczty wykonywaną przez firmę M. Łempicki S. A. Na pierwszym planie widoczny oszalowany wykop z wmontowanymi elementami rozporowymi, ciągnący się w głąb. Przy nim po obu stronach stoją mężczyźni, jeden z nich został ujęty z łopatą w dłoniach. Po lewej stronie widoczne deski oraz fragmenty betonowych rur, widocznych pomiędzy drzewami, po prawej zwały ziemi. W centrum zdjęcia, nad wykopem, na poziomej desce mieści się napis: „M. Łempicki S.A.”. W głębi zabudowa, na elewacji pierwszego budynku przy ulicy Chylońskiej jest napis: „SKŁAD MĄKI”. Z lewej strony, w tle, niewyraźnie widoczny jest autobus MTK.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Ludzie Miasto Praca Przemysł

Okres:

1930-1939

Rodzaj/typ:

Fotografia

Autor: Jan Gospodarek

Data: 1933-1934

Sygnatura: MMG/HM/II/284/12

Wymiary: 11,2 x 16,8 cm

Tworzywo: papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL