Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Jan Gospodarek

Budowa sieci wodociągowej w Chyloni z głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

Detailed description:

Fotografia czarno-biała przedstawiająca budowę magistrali wodociągowej przy ulicy Chylońskiej, w rejonie  budynku  poczty wykonywaną przez firmę M. Łempicki S. A. Na pierwszym planie widoczny oszalowany wykop z wmontowanymi elementami rozporowymi, ciągnący się w głąb. Przy nim po obu stronach stoją mężczyźni, jeden z nich został ujęty z łopatą w dłoniach. Po lewej stronie widoczne deski oraz fragmenty betonowych rur, widocznych pomiędzy drzewami, po prawej zwały ziemi. W centrum zdjęcia, nad wykopem, na poziomej desce mieści się napis: „M. Łempicki S.A.”. W głębi zabudowa, na elewacji pierwszego budynku przy ulicy Chylońskiej jest napis: „SKŁAD MĄKI”. Z lewej strony, w tle, niewyraźnie widoczny jest autobus MTK.

Additional information:

Object categories:

Industry Work City People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: Jan Gospodarek

Date: 1933-1934

Signature: MMG/HM/II/284/12

Measurements: 11,2 x 16,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL