Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

1930-1939 (1205 obiektów)

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Data: 1937

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Data: 10.04.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji godów małżeńskich, z wizerunkiem Bolesława Chrobrego

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji godów małżeńskich, z wizerunkiem Bolesława Chrobrego

Data: 23.09.1936

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 26.08.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 26.08.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazjiślubu, z wizerunkiem Adama Mickiewicza

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazjiślubu, z wizerunkiem Adama Mickiewicza

Data: 23.11.1935

Telegram okolicznościowy z życzeniami „Ad multos annos” z portretem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami „Ad multos annos” z portretem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 26.08.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji dnia ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji dnia ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 04.10.1932

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji dnia ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji dnia ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: lata 30. XX w.

Telegram: „Morze to wielkość i bogactwo narodu!”, ze stylizowanym wizerunkiem portu

Telegram: „Morze to wielkość i bogactwo narodu!”, ze stylizowanym wizerunkiem portu

Data: 1938

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 10/04/1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 10/04/1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem husarza i dzieci

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem husarza i dzieci

Data: 25.08.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 04/10/1932

Telegram okolicznościowy z życzeniami, z wizerunkiem księcia Józefa Poniatowskiego

Telegram okolicznościowy z życzeniami, z wizerunkiem księcia Józefa Poniatowskiego

Data: 13.06.1932

Telegram życzeniowy z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram życzeniowy z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 04/10/1932