< class="fadeup">

Poświęcenie statku „Robur VIII”

W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozwój polskiej floty handlowej przebiegał powoli.   Działalność powstających przedsiębiorstw armatorskich była nietrwała.

Sytuacja w rozwoju polskiej floty handlowej poprawiła się dopiero w drugiej połowie lat 20-tych XX wieku , kiedy to państwo polskie bezpośrednio włączyło się w  jej rozbudowę. W 1927 r. powstało w Gdyni Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska”. W roku następnym utworzony został „Polbryt”, czyli Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe.

Obok kapitału państwowego do rozwoju polskiej floty handlowej przyczyniła się również inicjatywa prywatna. W 1927 r. górnośląski koncern przemysłowy „Robur” utworzył Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Okrętowe, zwane w skrócie „Polskarob”. Powstanie przedsiębiorstwa było rezultatem umowy podpisanej pomiędzy rządem polskim a koncernem „Robur”. W umowie tej była mowa o wydzierżawieniu terenów portowych na nabrzeżu szwedzkim. W zamian za co koncern miał to nabrzeże zagospodarować oraz uruchomić własną flotę pływającą pod polską banderą.

  Naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa był inż. Alfred Falter. Początkowo największym udziałowcem firmy był kapitał zagraniczny, następnie większość udziałów przejął A. Falter.  Główna siedziba spółki mieściła się początkowo przy ul. Świętojańskiej w domu Jacobiniego. W 1935 r. „Polskarob” wybudował własną siedzibę na Kamiennej Górze przy ul. Korzeniowskiego  8/10.

Spółka ta posiadała własną flotę statków wiozących węgiel do portów skandynawskich. Wszystkie jednostki nosiły nazwę „Robur” z kolejnym numerem rzymskim(od I do VIII). W sumie użytkowano 8 takich masowców.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy album fotograficzny z 31 fotografiami z uroczystości poświęcenia ostatniego  statku  tego armatora - „Robur VIII”. Statek został zbudowany w szkockiej stoczni Burntisland.  Jednostka o długości 92,88 m, szerokości 13,56 m, mogła przewozić 4300 ton węgla.

W czasie wojny, wraz z innymi statkami „Polskarob”,  statek ten znalazł się w Wielkiej Brytanii i zmienił nazwę na „Zagłoba”.  Niestety w lutym 1943 r. „Zagłoba” (dawny Robur VIII) zaginął na Atlantyku w konwoju płynącym ze Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie znajdowała się 26-osobowa załoga z  kpt. Zbigniewem Deyczakowskim na czele. Była to największa strata Polskiej Marynarki Handlowej w czasie II wojny światowej.

Autorem fotografii w albumie jest Ernest Raulin pracujący dla Urzędu Morskiego. Jego zdjęcia ukazywały się w  przedwojennych przewodnikach po Gdyni np. „Przewodnik – Informator Turystyczny po Gdyni i Wybrzeżu”. Jesienią 1939 roku okazał się zdrajcą i przekazywał Niemcom zdjęcia gdynian znajdujących się na ich listach proskrypcyjnych. Po wojnie został za to skazany na więzienie.

 

Obiekty składające się na Kolekcję

  Statek SS „Robur VIII”

  Uroczystości dot. poświęcenia statku SS „Robur VIII”

  Uroczystości poświęcenia statku SS „Robur VIII” na pokładzie

  Uroczystości związane z poświęceniem statku SS „Robur VIII” na Molo Węglowym

  Poświęcenie statku „Robur VIII” - uroczystości na Molo Węglowym

  Statek SS „Robur III" przy nabrzeżu Szwedzkim

  Statek SS „Robur VIII"

  Statek SS „Robur VIII" w gdyńskim basenie portowym

  Przemówienie na pokładzie statku SS „Robur VIII”

  Przemówienie Napoleona Korzona na Molo Węglowym

  Uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII” na Molo Węglowym

  Franciszek Sokół na pokładzie statku SS „Robur VIII”

  Goście uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII”

  Goście uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII” - m.in. Franciszek Sokół

  Goście uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII” - m.in. Franciszek Sokół

  Statek SS „Robur VIII”

  Goście uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII” na Molo Węglowym

  Uroczystości dot. poświęcenia statku „Robur VIII” na Molo Węglowym

  Poświęcenia statku „Robur VIII” - goście w drodze na pokład

  Uroczystości dot. poświęcenia statku „Robur VIII” na pokładzie

  Ksiądz kanonik Teodor Turzyński podczas uroczystości na pokładzie „Robur VIII”

  Poświęcenie statku „Robur VIII” - m.in. ksiądz kanonik Teodor Turzyński

  Statek „Robur VIII” podczas uroczystości poświęcenia

  Przemówienie Napoleona Korzona na pokładzie statku „Robur VIII”

  Przejście księdza kanonika Teodora Turzyńskiego na pokład statku „Robur VIII"

  Przemówienie podczas uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII" na pokładzie

  Przemówienie podczas uroczystości poświęcenia statku „Robur VIII" na Molo Węglowym

  Uroczystości dot. poświęcenia statku „Robur VIII" na Molo Węglowym

  Uroczystości dot. poświęcenia statku „Robur VIII" - pokład

  Orkiestra na Molo Węglowym podczas. poświęcenia statku „Robur VIII"

  Uroczystości dot. poświęcenia statku „Robur VIII" na pokładzie

Zobacz pozostałe kolekcje