Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Widok w stronę Oksywia na tereny na których wybudowano port w Gdyni

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej, autorstwa Romana Morawskiego, wykonana na terenie przyszłego portu w Gdyni. Przedstawia rozległy teren plaży w stronę Kępy Oksywskiej widocznej na horyzoncie. Na pierwszym planie znajdują się tory kolejowe ciągnące się w głąb. Po prawej stronie, na pasie nabrzeża, teren ze zeskładowanymi drewnianymi belkami pod budowę pomostów. Na rewersie naniesione: fioletowy stempel odautorski „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony”, stempel „Arch. Fotogr. „MORZA” Nr 8226”, nadruk wydawniczy „ POST CARD/ CARTE POSTALE/ COMMUNICATION/ ADDRESS” oraz adnotacja odręczna niebieskim tuszem: „ Tereny przyszłego portu/ w 1922 r./ Ze zbiorów Kpt. Wł. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Krajobraz Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1922

Sygnatura: MMG/MP/1/3

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL