Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Plac budowy elektrowni parowej od strony bocznicy kolejowej

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane z góry przedstawia teren budowy głównego gmachu elektrowni. Na pierwszym planie, po lewej stronie widoczne drewniane słupy sieci elektrycznej oraz rurociąg prowadzący w dół, do wykopu. W wykopie przy budowie fundamentów pracują liczni robotnicy. Na nasypie, po prawej stronie, mieści się kafar parowy. W tle ceglany budynek garaży w stanie surowym oraz drewniane baraki robotnicze. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2261” oraz częściowo widoczna data wykonania „14.11.35”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Port Praca

Okres:

1930-1939

Rodzaj/typ:

Fotografia

Autor: nieznany

Data: 14.03.1935

Sygnatura: MMG/HM/II/1769/43

Wymiary: 11,8 x 16,5 cm

Tworzywo: papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL