Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Panorama Gdyni od strony portu – zabudowania w rejonie obecnej ul. Węglowej

Opis szczegółowy:

Fotografia w odcieniach sepii na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia widok jeszcze wsi Gdynia w 1924 roku. Na pierwszym planie skrzyżowanie torów kolejowych z drogą, w rejonie obecnej ulicy Węglowej. Przy torach kolejowych widoczne zeskładowane drewno. Przy ciągnącej się w głąb ulicy widoczne drewniane baraki i murowane budynki mieszkalne. W tle zabudowania mieszkalne, a po prawej stronie Kępa Oksywska. Na rewersie naniesione są: fioletowym tuszem stempel odautorski „ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA” oraz pieczątka „Arch. fotogr. „MORZA” Nr…”, długopisem nr. 8280, a także odręczna adnotacja „Ze zbiorów Kpt. Wł. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura Krajobraz Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1924

Sygnatura: MMG/MP/1/1

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL