Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Panorama Gdyni od strony portu – zabudowania w rejonie obecnej ul. Węglowej

Detailed description:

Fotografia w odcieniach sepii na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia widok jeszcze wsi Gdynia w 1924 roku. Na pierwszym planie skrzyżowanie torów kolejowych z drogą, w rejonie obecnej ulicy Węglowej. Przy torach kolejowych widoczne zeskładowane drewno. Przy ciągnącej się w głąb ulicy widoczne drewniane baraki i murowane budynki mieszkalne. W tle zabudowania mieszkalne, a po prawej stronie Kępa Oksywska. Na rewersie naniesione są: fioletowym tuszem stempel odautorski „ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA” oraz pieczątka „Arch. fotogr. „MORZA” Nr…”, długopisem nr. 8280, a także odręczna adnotacja „Ze zbiorów Kpt. Wł. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Architecture Landscape Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1924

Signature: MMG/MP/1/1

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL