Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Mapa głównych kierunków tranzytowych przez Polskę

Detailed description:

Mapa głównych kierunków tranzytowych przez Polskę z roku 1922. Druk w języku polskim i francuskim /carte des directions principales de Transit atravers la Pologne/. Tytuł i data podane są w lewym górnym rogu. W prawym dolnym rogu znajduje się tabelka zawierająca odległości od Moskwy do Amsterdamu, Berlina, Brukseli, Paryża, Pragi, Szczecina i Wiednia. W tabelce również podziałka: 1 cm=50 km, na odwrocie pieczątki:”Archiwum Działu Historii m.Gdyni” – na niej sygn.akt:19 /2 sztuki/, oraz: “Biblioteka Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni” – na niej numer ewidencyjny 790.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany miasta

Object categories:

City

Period:

1920-1929

Technique:

Colour print

Kind/type:

Map

Author: nieznany

Date: 1922

Signature: MMG/HM/I/1128

Measurements: 30 x 43 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL