Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Popiela 17

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Popiela 17, z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy lewym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z dwoma negatywami czarno-białymi i fotografią budynku.

Fotografia przedstawia trzykondygnacyjny dom mieszkalny. Ściany budynku otynkowane, zwieńczone niewielkim gzymsem, posadowione na cokole do wysokości posadzki podwyższonego parteru. Dach płaski, na części w formie tarasu.
Na zdjęciu narożnik budynku. Widoczna frontowa oraz boczna elewacja. Obie z uskokami  o jedną kondygnację na szerokości połowy ściany. Frontowa elewacja z wejściem, po schodach, w centrum. Nad nim daszek, powyżej dwa okna w tej samej osi. Pozostałą ściany ślepa. Wyższa część bocznej kondygnacji o dłuższym, pionowym pasie okien przy samym narożniku oraz dwóch osiach zwykłych okien w dalszej jej części. Niższy fragment pusty. Nad nim taras otoczony ażurową, metalową balustradą.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 20.05.1941

Sygnatura: MMG/HM/II/879/1

Wymiary: 15 x 21 cm

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL