Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Mierniczej 3

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Mierniczej 3, z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z dwoma negatywami czarno-białymi i fotografią budynku.

Zdjęcie przedstawia trzykondygnacyjny budynek mieszkalny. Obiekt murowany, ściany pokryte  tynkiem, zwieńczone niewielkim gzymsem. Dach płaski.
Na zdjęciu frontowa oraz boczna elewacja. Wejście przy widocznym narożniku. Nad nim daszek oraz dwa okna klatki schodowej. W dalszej części fasady dwie osie okien na każdej kondygnacji. Boczna elewacja z dwoma uskokami w kierunku zaplecza. Ostatni stopień schodzi o jedną kondygnację w dół. Pod nim jedna oś węższych okien. Dalej, pod drugim stopniem jedna oś okien na dwie kondygnacje i jedna na trzy. Pod najwyższym stopniem ślepa ściana.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 30.05.1941

Sygnatura: MMG/HM/II/879/58

Wymiary: 15 x 21 cm

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL