Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 145 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek mieszkalny przy ulicy Morskiej 145 (dawniej Czerwonych Kosynierów), dwukondygnacyjny, trzyosiowy, o dachu prostym, nachylonym do tylnej elewacji. W partii przyziemia trzy witryny sklepowe na osiach. Kondygnacje flankuje gzyms prosty.

W otworze okiennym, witryny na osi centralnej, umieszczona jest tkanina z symbolem III Rzeszy, swastyką. W witrynie przy krawędzi wschodniej budynku, na szybie napis w języku niemieckim ” Fleisch”.
Przed budynkiem widoczna kobieta trzymająca łatę, niewyraźne sylwetki kobiet i dzieci przechodzących. W tle wielokondygnacyjny budynek mieszkalny z witryną sklepową, nad którą mieści się szyld z napisem w języku niemieckim ” Fleis..Georg G…”. Przy lewej krawędzi fotografii jest fragment słupa trakcji elektrycznej.      

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszynopisem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u „Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną „Morska”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/46

Wymiary: 20,2 x 20,9 cm (karta), 6,7 x 9,9 cm (fotografia)

Tworzywo: CC BY-NC-ND 3.0 PL

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL