Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 21

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 21 w Gdyni, z zespołu 19 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu oraz z naniesionymi danymi technicznymi budynku. Zdjęcie parterowej oficyny, znajdującej się pod numerem 21 Placu Górnośląskiego. Budynek na planie prostokąta z dobudówką od strony ulicy. Ściany murowane, pokryte tynkiem. Dach pulpitowy o spadku równoległym do osi jezdni, kryty papą.
Na fotografii widok od frontu działki. Boczna elewacja z dobudówką, zajmującą większą część ściany. O jednym oknie w centrum i dachu pulpitowym o spadku prostopadłym do głównej połaci. Dalej drewniana szopka będąca przedłużeniem dobudówki, zlicowana z główną elewacją. Ta w głównej części symetryczna, w środku drzwi z naświetlem, po bokach po dwa okna w szerokim rozstawie. Ściany dobudówek od tej strony ślepe.
Na odwrociu karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „ Fritz Grön=Platz= Befreiungspl.” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „ Plac Kaszubski”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939 -1945

Sygnatura: MMG/HM/II/57/3

Wymiary: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,3 x 9,7 cm (fotografia)

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL