Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Array

Obwieszczenie o przepisach sanitarnych i porządkowych na terenie Kąpieliska Morskiego w Gdynia – Orłowo

Detailed description:

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 1939 roku przedstawiające przepisy sanitarne i porządkowe obowiązujące na terenie Kąpieliska Morskiego Gdynia – Orłowo (Orłowo, Mały Kack i Kolibki) wydane przez Wydział Wykonawczy Kąpieliska Morskiego Gdynia-Orłowo. Przewodniczącym Wydziału był komisarz Rządu Franciszek Sokół- adnotacja w prawym dolnym rogu afiszu.

W punkcie pierwszym określa się warunki zaopatrywania ludności w wodę . Drugi punkt prezentuje „Przepisy o zabezpieczeniu czystości gruntu i powietrza” . Zawiera on m.in. zakaz stawiania baraków oraz budynków prowizorycznych na ternie Kąpieliska. Określa również obszar na którym zabroniono „utrzymywania, przepędzania i pasienia krów, koni, owiec, kóz itp.” Punkt ten zawiera podpunkty: Doły kloaczne, Ustępy i klozety, Śmietniki, Utrzymywanie czystości jezdni i chodników, Zakłady przemysłowe. Przedstawione zostały warunki sanitarne, które należy stosować przy wyszczególnionych sytuacjach.

Trzeci punkt określa przepisy sanitarne dla hoteli, pensjonatów, pokoi umeblowanych itp.  Oprócz ogólnych informacji, wyszczególnione zostały warunki dla Kuchni, Restauracji, jadłodajni itp., Spluwaczek, Bielizny zakładowej oraz porządkowe dla Służby, cenników, ksiąg zażaleń oraz oględzin sanitarnych. W podpunkcie dotyczącym Spluwaczek przypomina się o umieszczeniu we wszystkich korytarzach oraz pomieszczeniach, napełnionych wodą spluwaczek. Mają one być łatwo dostępne oraz łatwo podlegać czyszczeniu i dezynfekcji. Dodatkowo przypomina się o umieszczeniu na ścianach pouczenia o nie pluciu na podłogę.

W rozdziale IV przedstawione zostały warunki „Użytkowania plaży morskiej i zachowanie się publiczności na niej.” Na końcu umieszczone zostały Postanowienia Ogólne mówiące o obowiązku zastosowania się do przedstawionych przepisów oraz o przewidzianych karach za ich naruszenie.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plakaty - Afisze

Object categories:

Recreation Sea

Period:

1939-1945

Technique:

Print

Kind/type:

Placard

Author: Array

Date: 1939

Signature: HM/PL/326

Measurements: 63 x 47

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL