Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Obwieszczenie Prezydium MRN w Gdyni o rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1953 roku

Detailed description:

Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1953 roku wydane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni dnia 2 listopada 1971 roku.  Prezydium określa prawne podstawy działania oraz wskazuje, że w terminie od 17 listopada do 20 grudnia 1971 roku przeprowadzona została „rejestracja przedpoborowych na terenie miasta Gdyni”. W pozostałych punktach określone zostały informacje szczegółowe. W jednym z punktów, wyróżnionym literami drukowanymi, zaznaczone zostało, że osoby uchylające się od dokonania rejestracji podlegały przymusowemu doprowadzeniu do punktu poboru. Zaznaczone zostało również że doprowadzony pokrywa wszelkie koszty z tym związane. W punkcie ostatnim, również czcionką drukowaną, określone zostały kary za nieuzasadnione niezgłoszenie się do rejestracji we właściwym czasie i miejscu oraz nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów. A mianowicie, według artykułu 181 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL, osobom takim groziła kara do trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna do 4 500 złotych bądź jedna z nich. Podpisany za Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, mgr inż. arch. Jan Mariański – przewodniczący.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plakaty - Afisze

Object categories:

Events

Period:

1970-1979

Technique:

Print

Kind/type:

Placard

Author: nieznany

Date: 1971

Signature: HM/PL/325

Measurements: 60 x 42

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL