Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Władysław Kozyrewski

Autobus na Szosie Gdańskiej w Orłowie

Opis szczegółowy:

Pocztówka z czarno-białą fotografią przedstawiającą drogę w Orłowie, prowadzącą z Gdyni do Gdańska, tzw. Szosa Gdańska – obecnie aleja Zwycięstwa. Przy dolnej krawędzi mieści się biały napis: „ORŁOWO. KACK MAŁY.”. W centrum, na drodze znajduje się autobus w widoku z przodu. Wzdłuż drogi rosną rzędy drzew. Po lewej stronie znajdują się dwa budynki: gimnazjum dr. Zegarskiego oraz Dom Emila Mielke z restauracją, w którym dr. Zegarski urządził mieszkanie i internat – aleja Zwycięstwa 192. Po prawej widoczny jest fragment ścieżki wydeptanej na skraju polany. Dalej mieści się sad i kilka domów.
Na odwrocie jest nadruk oraz czarny stempel fotografa: „Wł./ Kozyrewski/ fotograf/ w/ Orłowie”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Krajobraz Miasto

Okres:

1930-1939

Technika:

fotografia

Rodzaj/typ:

Pocztówka

Autor: Władysław Kozyrewski

Data: 1931-1935

Sygnatura: MMG/HM/II/3507/65

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL