Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Władysław Kozyrewski

Autobus na Szosie Gdańskiej w Orłowie

Detailed description:

Pocztówka z czarno-białą fotografią przedstawiającą drogę w Orłowie, prowadzącą z Gdyni do Gdańska, tzw. Szosa Gdańska – obecnie aleja Zwycięstwa. Przy dolnej krawędzi mieści się biały napis: „ORŁOWO. KACK MAŁY.”. W centrum, na drodze znajduje się autobus w widoku z przodu. Wzdłuż drogi rosną rzędy drzew. Po lewej stronie znajdują się dwa budynki: gimnazjum dr. Zegarskiego oraz Dom Emila Mielke z restauracją, w którym dr. Zegarski urządził mieszkanie i internat – aleja Zwycięstwa 192. Po prawej widoczny jest fragment ścieżki wydeptanej na skraju polany. Dalej mieści się sad i kilka domów.
Na odwrocie jest nadruk oraz czarny stempel fotografa: „Wł./ Kozyrewski/ fotograf/ w/ Orłowie”.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Orlowo and Kolibki in Postcards until 1939

Object categories:

City Landscape

Period:

1930-1939

Technique:

photography

Kind/type:

Postcard

Author: Władysław Kozyrewski

Date: 1931-1935

Signature: MMG/HM/II/3507/65

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0PL