Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Madeła Władysław

Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

Opis szczegółowy:

Rysunek projektu budowy domu gospodarczego dla Pani Aleksandry Sadowskiej, w Gdyni przy ul. Witomińskiej. Autorem projektu Władysław Madeła. Plansza składa się z czterech rysunków w skali 1:100. Od lewej: rzut piętra, widok elewacji frontowej; pod spodem: rzut parteru, przekrój oraz jeden rysunek w skali 1:500- sytuacja. Jest to trzecia wersja budynku (MMG/HM/I/4658/20). W stosunku do projektu podstawowego wysunięto fragment frontowej elewacji oraz wchłonięto klatkę schodową do wewnątrz, co zmieniło również układ pomieszczeń. W lewym dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 30 sierpnia 1928r.”

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1920-1929

Technika:

tusz

Rodzaj/typ:

Plan

Autor: Madeła Władysław

Data: 30.08.1928

Sygnatura: MMG/HM/I/4658/23

Wymiary: 32,8 x 40,8 cm

Tworzywo: kalka techniczna

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL