Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Madeła Władysław

Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

Detailed description:

Rysunek projektu budowy domu gospodarczego dla Pani Aleksandry Sadowskiej, w Gdyni przy ul. Witomińskiej. Autorem projektu Władysław Madeła. Plansza składa się z czterech rysunków w skali 1:100. Od lewej: rzut piętra, widok elewacji frontowej; pod spodem: rzut parteru, przekrój oraz jeden rysunek w skali 1:500- sytuacja. Jest to trzecia wersja budynku (MMG/HM/I/4658/20). W stosunku do projektu podstawowego wysunięto fragment frontowej elewacji oraz wchłonięto klatkę schodową do wewnątrz, co zmieniło również układ pomieszczeń. W lewym dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 30 sierpnia 1928r.”

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Object categories:

Architecture

Period:

1920-1929

Technique:

Ink

Kind/type:

Plan

Author: Madeła Władysław

Date: 30.08.1928

Signature: MMG/HM/I/4658/23

Measurements: 32,8 x 40,8 cm

Material: kalka techniczna

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL