Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Panorama Gdyni od strony portu w rejonie dworca kolejowego i Grabówka

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia widok od strony portu w kierunku dworca kolejowego i Grabówka. W prawym, dolnym rogu znajduje się fragment budowanego budynku przy ulicy Centralnej (obecnie Chrzanowskiego). Pośrodku, na bocznicy kolejowej stoi obok siebie kilka zestawów pociągów i wagonów towarowych. W oddali, po prawej stronie widoczny gmach dworca kolejowego, a po prawej zabudowania Grabówka. W tle pokryte lasem wzgórza. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Miasto Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1926-1927

Sygnatura: MMG/HM/II/2687

Wymiary: 8,9 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL