Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Osiedle wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Migały (ob. Wójta Radtkego)

Opis szczegółowy:

Fotografia kolorowa z zespołu sześciu fotografii wykonanych przez Jarosława Nowalińskiego w latach 60-tych XX wieku. Osiedle wieżowców  pomiędzy ul. Migały (ob. Wójta Radtkego) a ul. Jana z Kolna. Przedstawia budynki wielokondygnacyjne, wysokościowce, nowo wybudowane, o układzie symetrycznym.
W centrum fotografii widoczna elewacja frontowa i boczna, 9-kondygnacyjnego budynku o konstrukcji żelbetowej, bryle kubicznej o układzie geometrycznym. Fasada przepruta oknami na dwóch osiach, wykusz z bryły z oknami wstęgowymi o podziale na cztery pola, a także, z loggiami balkonowymi. Przy narożu budynku, przylega do elewacji kiosk ruchu z napisem czerwonymi literami „RUCH”. Wzdłuż ulicy, na której mieszczą się budynki, widoczni przechodnie i nieduże drzewa liściaste.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1960-1969

Technika:

fotografia barwna

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1960-1969

Sygnatura: MMG/HM/II/216/4

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL