Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Osiedle wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Migały (ob. Wójta Radtkego)

Detailed description:

Fotografia kolorowa z zespołu sześciu fotografii wykonanych przez Jarosława Nowalińskiego w latach 60-tych XX wieku. Osiedle wieżowców  pomiędzy ul. Migały (ob. Wójta Radtkego) a ul. Jana z Kolna. Przedstawia budynki wielokondygnacyjne, wysokościowce, nowo wybudowane, o układzie symetrycznym.
W centrum fotografii widoczna elewacja frontowa i boczna, 9-kondygnacyjnego budynku o konstrukcji żelbetowej, bryle kubicznej o układzie geometrycznym. Fasada przepruta oknami na dwóch osiach, wykusz z bryły z oknami wstęgowymi o podziale na cztery pola, a także, z loggiami balkonowymi. Przy narożu budynku, przylega do elewacji kiosk ruchu z napisem czerwonymi literami „RUCH”. Wzdłuż ulicy, na której mieszczą się budynki, widoczni przechodnie i nieduże drzewa liściaste.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1960-1969

Technique:

fotografia barwna

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1960-1969

Signature: MMG/HM/II/216/4

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL