Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Wojskowy Instytut Geograficzny

Mapa „Miastko/Rummelsburg”

Opis szczegółowy:

Mapa topograficzna Miastka i okolic w skali 1: 100 000. Wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 roku. Tytuł umieszczony jest nad górną ramka w prawym rogu, w lewym rogu podano informację: PAS 32 SŁUP 24. Tytuł podano w języku polskim i niemieckim. Na mapie przedstawiono tereny wchodzące w skład Niemiec, dlatego nazwy geograficzne podano w j. niemieckim. W prawym dolnym pokazana jest część ziem wchodzących w skład państwa polskiego, tu nazwy podano w j. polskim. Mapa stanowi jeden z arkuszy mapy o skali 1: 300 000. Na prawym dość szerokim marginesie znajdują się objaśnienia znaków i skrótów. Na marginesie dolnym podano skalę, podziałkę liniową i schemat ułożenia arkuszy na mapie.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany miasta

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1930-1939

Technika:

druk barwny

Rodzaj/typ:

Mapa

Autor: Wojskowy Instytut Geograficzny

Data: 1937

Sygnatura: MMG/HM/I/1682

Wymiary: 35,5 x 46,7 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL