Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

nieznany

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 1-3-5 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 1-3-5 w Gdyni, z zespołu 5 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Karta z naklejoną fotografią czarno-biała w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i tabelkami przeznaczonymi do wypełnienia danymi technicznymi budynku na planie wieloboku przypominającego niestandardową, grubą, niską literę L z dwoma narożnikami ściętymi pod kątem ostrym.
Na fotografii budynek przy ulicy Zygmunta Augusta 1-3-5, czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, otynkowany, o dachu czterospadowym, pokrytym dachówką. W partii przyziemia mieszczą się witryny sklepowe, ściany są boniowane. Otwór drzwiowy, pierwszy od prawej strony, zwieńczony łukiem półkolistym. Fasada budynku przepruta otworami okiennymi na siedmiu osiach. Na osiach drugiej i szóstej (licząc od lewej), powyżej partii przyziemia, umieszczone zostały balkony, o balustradach metalowych. Pomiędzy pasami okien mieszczą się płaskie ryzality. Powyżej gzymsu prostego flankującego fasadę, na trzech osiach centralnych mieści się attyka wielokątna, z oknem półkolistym. W połaci dachu pomiędzy osiami pierwszą i drugą oraz szóstą i siódmą otwory okienne, wole oka. Po lewej stronie fotografii widoczny fragment bocznej elewacji budynku, w układzie analogicznym jak fasada, określony przez dwie osie. W tle widoczna zabudowa miejska.

Na odwrocie karty, wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Burgunden” przekreślona. Poprawiona odręcznie na nazwę polską „Zygmunta Augusta”. W dolnej rubryce określonej przez „Unmerkungen” , mieści się notka określająca lokalizacje obiektu: „Ecke Goten= Strasse Nr.11” , budynek narożny zajmujący posesje na ulicy Zygmunta Augusta oraz ulicy Starowiejskiej (Gotenstaße nr.11).

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura Miasto

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/8/5

Wymiary: 20,3 x 21,0 cm

Tworzywo: karton, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL