Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

nieznana

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Gdyni, z zespołu 19 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Karta z naniesionym szkicem położenia budynku, tabelkami wypełnionymi maszyno-drukiem z danymi technicznymi budynku oraz z czarno-białymi fotografiami.
Fotografia w prawym górnym rogu karty przedstawia stan budynku przed II Wojną Światową, fotografia naklejona poniżej, dnia 14.01.1946 ( data naniesiona granatową kredką) obrazuje obiekt z czasu powojennego, uległy zniszczeniom.
Na wyżej umieszczonym zdjęciu widoczny pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta o bryle zwartej z ryzalitem na osi drugiej i trzeciej w elewacji frontowej, zakończonym trójkątnym szczytem odgraniczonym prostym gzymsem, otynkowany, o dachu mansardowym z lukarnami w jego połaci. W partii przyziemia witryny sklepowe oraz boniowanie na narożach. Elewacja frontowa przepruta prostokątnymi otworami okiennymi na pięciu osiach, każde z prostą opaską wokół, naroża budynku dodatkowo otynkowane. Na osi trzeciej loggie balkonowe. W szczycie ryzalitu dwa otwory okienne o kształcie ćwiartki koła. Elewacja boczna przepruta prostokątnymi otworami okiennymi na czterech osiach, na osi pierwszej, przy styku z dalszym budynkiem oraz przy narożu balkony. Partia przyziemia, trzeciej kondygnacji oraz piątej flankowana jest prostym gzymsem. W połaci dachu po obu widocznych stronach, mieszczą się lukarny zwieńczone trójkątnymi szczycikami. Dach mansardowy pokryty dachówką ceramiczną. Na fotografii częściowo widoczna wielokondygnacyjna zabudowa miejska, przechodnie oraz małe drzewa.
Na zdjęciu umieszczonym w prawym dolnym rogu karty, budynek po doznanych zniszczeniach wojennych, ujęcie ściany frontowej i bocznej, analogicznie do zdjęcia z przed zniszczeń.
Budynek częściowo pozbawiony przeszkleń, uszkodzona połać dachu i tym samym zniszczone lukarny, szczyt ryzalitu oraz loggie balkonowe. Widoczne fragmenty litego muru, konstrukcji budynku. Ulica pozbawiona kostki brukowej, przypomina zaoraną ziemie. Po prawej stronie, przed ryzalitem, umieszczony jest mały kiosk z prasą, zamknięty, w stanie dobrym.
Na odwrocie karty, wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „Mackensen” przekreślona. Poprawiona odręcznie na nazwę polską „ul. Lipowa – I Armii W.P.”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznana

Data: 1939-1946

Sygnatura: MMG/HM/II/7/19

Wymiary: 20,3x21,0 cm (karta), 7,5 x 10,6 cm (fotografia)

Tworzywo: kartonpapier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL