Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Jeden z torpedowców Polskiej Marynarki Wojennej

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia  jeden z torpedowców wypływający z basenu portowego w Gdyni – ujęcie prawej burty. Na pokładzie widoczna załoga statku, szalupy ratunkowe oraz działko w przedniej części. Na rufie przymocowana jest flaga narodowa z godłem. W tle widoczna Kępa Oksywska. W lewym górnym rogu zdjęcia mieści się odręczny napis: „Gdynia”. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski o treści: „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony” oraz odręczne adnotacje ołówkiem m.in. „12.VI.29r.”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Morze Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 12.06.1929

Sygnatura: Rfot/II/124

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL