Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Jeden z torpedowców Polskiej Marynarki Wojennej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia  jeden z torpedowców wypływający z basenu portowego w Gdyni – ujęcie prawej burty. Na pokładzie widoczna załoga statku, szalupy ratunkowe oraz działko w przedniej części. Na rufie przymocowana jest flaga narodowa z godłem. W tle widoczna Kępa Oksywska. W lewym górnym rogu zdjęcia mieści się odręczny napis: „Gdynia”. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski o treści: „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony” oraz odręczne adnotacje ołówkiem m.in. „12.VI.29r.”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 12.06.1929

Signature: Rfot/II/124

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL