Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Willi Gordon

„Grus aus Kolibken” [Pozdrowienia z Kolibek] – kościół św. Józefa, gospoda Mielkego i dwór w Kolibkach

Opis szczegółowy:

Pocztówka z obiegu pocztowego, z pozdrowieniami z Kolibek – „Gruss aus Koliebken”. Kompozycja (collage) trzechzdjęć przedstawiających obiekty z terenu Kolibek: kościół św. Józefa, gospodę Mielkego oraz dwór w Kolibkach. Zdjęcia z wizerunkami obiektów są podpisane w języku niemieckim kolejno od lewej: „Kirche”, „Gasthaus Mielke mit Gartenrestaurant”, „Das Schloss”.Przestrzeń poza zdjęciami wypełnia odręczny tekst pozdrowień w języku niemieckim. Wzdłuż lewej krawędzi mieści się nadruk wydawniczy: „Willi Gordon, Photograph, Neustadt…”. Na odwrocie odręcznie wpisano nazwisko adresata: „Her Ober-Leutanand Kurt v. Raumer/… Gloetz nez Belgard (BIałogard)”. Znajduje się także nadruk „PSTKARTE” oraz dwa stemple pocztowe: z Sopot datowany na 23.7.01 oraz poczty Grossrambib datowany „24.7.02” i zielony znaczek pocztowy o nominale „5”.

Na pocztówce widać kościół p.w. św. Józefa, zbudowany w 1763 roku przez hrabiego Józefa Antoniego Przebendowskiego. Budynek ten stał niedaleko dworu w Kolibkach, przy Szosie Gdańskiej, w miejscu obecnej wysepki powstałej w wyniku rozbudowy w latach 50. XX w. al. Zwycięstwa.  Budynek został rozebrany na rozkaz okupanta na początku II wojny światowej.

Pośrodku widoczny dawny zajazd, wówczas karczma Emila Mielkiego która stała przy Szosie Gdańskiej (obecnej al. Zwycięstwa 284).  Jest to stary budynek karczmy bowiem w 1892 r. Emil Milke  wybudował nową piętrową restaurację, którą w 1927 roku wykupił Teofil Zegarski, założyciel pierwszej szkoły średniej w Gdyni.

Po prawej jest widok od zaplecza na wschodnie skrzydło dworu w Kolibkach, postawione w latach 80. XIX wieku przez ówczesnego właściciela  Kolibek Wilhelma von Zizewitz.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura Krajobraz

Rodzaj/typ:

Pocztówka

Autor: Willi Gordon

Data: 1900-1902

Sygnatura: MMG/HM/II/3507/1

Wymiary: 9,2 x 14,00 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL