Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Betonowanie stropu budynku garaży elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia betonowanie stropu budynku garażu 1 i 2 od strony południowej. Na pierwszym planie deskowanie na stropie, nieco dalej wystające żelazne druty zbrojenia. Dalej ujęci zostali robotnicy podczas pracy przy betonowaniu. W prawym dolnym rogu, na terenie przy budynku jest kilku mężczyzn przy prac oraz częściowo widoczny betonowy rurociąg doprowadzający wodę morską pod budowę. Na zdjęciu wysokie drewniane pale.
W lewym dolnym rogu odręcznie naniesione na negatywie są: numer dokumentacji fotograficznej „2250” oraz data wykonania: „9.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 14.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/35

Measurements: 8,0 x 10,4 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL