Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Kafar w kanale poboru wody w elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia zabijanie kafarem parowym ścianki szczelnej w kanale poboru wody w elektrowni. Na pierwszym planie, w wykopie mieści się kilka desek i drabina. W centrum mieści się kafar parowy, obok niego, na nasypie, przy latarni stoi mężczyzna. W tle widoczny nasyp kolejowy z podkopem pod teren bocznicy kolejowej od strony morza. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesiony jest numer dokumentacji fotograficznej „2265”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 14.11.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/45

Measurements: 16,5 x 11,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL