Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Zdejmowanie szalunku z budynku sit

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia zdejmowanie szalunku z fundamentów pod budynek elektrowni. Na pierwszym planie widoczne elementy konstrukcyjne szalunków, po lewej stronie fragment baraku robotniczego oraz rurociąg ciągnący się również po prawej stronie. Na terenie budowy ujęci zostali robotniczy przy pracy. W tle widoczne skarpy piasku. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2264” oraz data wykonania „14.11.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 14.11.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/46

Measurements: 16,5 x 11,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL