Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Staszewski Florian

Wizyta pracowników Delegatury dla Spraw Wybrzeża w porcie rybackim w Gdyni

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru negatywów dotyczących Gdyni z lat 1945-1946, przedstawiający mężczyzn przed budynkiem Dalmor’u na ulicy Hryniewickiego 10.
Na fotografii sześciu mężczyzn w średnim wieku, pierwszy od lewej, ujęty z profilu w mundurze Marynarki Handlowej, o stopniu kapitana, kolejny w  ciemnym ubraniu z czapką z emblematem w centralnej części. Czterech, od prawej to cywile, Trzeci od prawej w marynarce, pozostali w długich płaszczach. Mężczyźni stoją przed budynkiem parterowym , o przeznaczeniu użytkowym. Elewacja budynku podzielona na dwie części, bliższa jest wykonana z cegły o wątku kowadełkowym, otwory okienne prostokątne. Pomiędzy pierwszym otworem okiennym, od lewej, a drzwiami, na ścianie znajduje się napis „ DALMOR…”. Na dalszym planie, dalsza część elewacji jest otynkowana, nad widocznym otworem drzwiowym widoczne przeszklone nadświetle.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Ludzie Morze Port

Okres:

1945-1949

Technika:

fotografia

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Staszewski Florian

Data: 1946

Sygnatura: MMG/HM/II/192/87

Wymiary: 2,4x3,7 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL