Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Widok z Kamiennej Góry na Park Rady Europy

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia widok z Kamiennej Góry na Park Rady Europy. Na pierwszym planie, zbocze góry, zalesione z częściowo widoczną partią poddasza budynku mieszkalnego o namiotowym dachu i lukarnach w partii szczytu oraz innymi budynkami mieszkalnymi. W centrum widoczny Park Rady Europy o planie uporządkowanym, ścieżki tworzą linie obłe, występują place owalne, pojedyncze drzewa i krzewy. Po prawej stronie, szpaler wysokich drzew liściastych. Przy lewej krawędzi fotografii, w jeden trzeciej jej wysokości widoczna jest fasada budynku Dowództwa Marynarki Wojennej, na ulicy Waszyngtona 12. W tle widoczne nabrzeża portowe, budynek Akademii Morskiej.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1960-1969

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1967

Sygnatura: MMG/HM/II/217/17

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL