Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Widok z Kamiennej Góry na Basen Żeglarski i molo Południowe

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia widok z Kamiennej Góry. Na pierwszym planie częściowo widoczne kilkukondygnacyjne budynki mieszkalne, przy ulicach: F. Sędzickiego, H. Sienkiewicza, J. Kasprowicza. Po lewej stronie, w połowie wysokości fotografii, widoczny budynek Muzeum Marynarki Wojennej. Na dalszym planie widoczna Marina Gdynia, południowe elewacje budynków obecnych Akademii Morskiej i Akwarium Gdyńskiego. Dalej widoczny Basen Żeglarski z zacumowanymi jednostkami.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1960-1969

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1967

Sygnatura: MMG/HM/II/217/18

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL