Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Widok z Kamiennej Góry na Park Rady Europy

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia widok z Kamiennej Góry na Park Rady Europy. Na pierwszym planie, zbocze góry, zalesione z częściowo widoczną partią poddasza budynku mieszkalnego o namiotowym dachu i lukarnach w partii szczytu oraz innymi budynkami mieszkalnymi. W centrum widoczny Park Rady Europy o planie uporządkowanym, ścieżki tworzą linie obłe, występują place owalne, pojedyncze drzewa i krzewy. Po prawej stronie, szpaler wysokich drzew liściastych. Przy lewej krawędzi fotografii, w jeden trzeciej jej wysokości widoczna jest fasada budynku Dowództwa Marynarki Wojennej, na ulicy Waszyngtona 12. W tle widoczne nabrzeża portowe, budynek Akademii Morskiej.

Additional information:

Object categories:

City

Period:

1960-1969

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/17

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL