Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Uroczystość w pobliżu Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków z udziałem generała Józefa Hallera

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas uroczystości na terenie przy porcie tymczasowym w Gdyni. Na pierwszym planie na drewnianym podium, ozdobionym gałęziami brzózek, stoi oficer Wojska Polskiego (prawdopodobnie generał Józef Haller). Przed nim, na trawie poczet sztandarowy – trzech mężczyzn w mundurach, z opaskami na ramionach, z opuszczonym sztandarem. W tle znajduje się zebrany tłum ludzi, po prawej inny poczet sztandarowy. W tle widoczne zabudowania mieszkalne Gdyni. Na rewersie mieści się odręczna adnotacja „Zbiór W. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Miasto Port Wydarzenia

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1925

Sygnatura: MMG/HM/II/317/4

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL