Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Szkuner szkolny ORP „Lwów” w porcie tymczasowym Gdyni

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia żaglowiec szkolny, szkuner ORP „Lwów”. Ujęcie rufy żaglowca, na której znajduje się napis: „LWÓW/ GDAŃSK”. Trójmasztowiec o zwiniętych żaglach, z powiewającą flagą państwową, zacumowany przy nabrzeżu. W lewym dolnym rogu jest fragment molo, na nim słabo widoczne  sylwetki ludzi oraz słupy oświetleniowe. Na rewersie mieści się naniesiony fioletowym tuszem stempel odautorski: „GDYNIA/Fot. R. Morawski”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Morze Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1924-1925

Sygnatura: MMG/HM/II/2670

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL