Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Madeła Władysław

Projekt budowy piwnic w spadzistym terenie podwórza zabudowanej posesji bez piwnic dla w pana Jana Żuka w Gdyni przy ul. Witomińskiej

Opis szczegółowy:

Rysunek projektu budowy piwnic w spadzistym terenie podwórza zabudowanej posesji bez piwnic dla W. pana Jana Żuka w Gdyni przy ul. Witomińskiej. Autorem projektu Władysław Madeła. Na planszy u góry, po lewej, profil terenu oraz plan sytuacyjny w skali 1:500. Poniżej od lewej: widok od strony podwórza, przekrój piwnic; pod spodem rzut piwnic. Wszystkie trzy rysunki w skali 1:100. Obiekt wkopany w ziemię, odkryty od frontu, dostępny poprzez zewnętrzne schody, dodatkowy bieg prowadzi na dach w poziomie gruntu powyżej. Wewnątrz podział na pięć komór. Piwnice zlokalizowane w głębi działki, równolegle do osi ulicy Witomińskiej. W prawym, dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 27 maja 1929r.” obok, nieco niżej, podpis autora.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1920-1929

Technika:

tusz

Rodzaj/typ:

Plan

Autor: Madeła Władysław

Data: 27.05.1929

Sygnatura: MMG/HM/I/4658/73

Wymiary: 32 x 42,7 cm

Tworzywo: kalka techniczna

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL