Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Pejzaż z radiostacją [Witomino ]

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego.
Fotografia podzielona na trzy części, poprzez linie diagonalną jaką tworzy ulica, z lewego dolnego rogu ku jednej trzeciej wysokości, boku naprzeciwległego i linii horyzontu w jednej trzeciej wysokości.
Na pierwszym planie, w polu po prawej stronie ulicy, zagospodarowanie przestrzeni zielonej o przeznaczeniu rekreacyjnym. Wzdłuż ulicy, po obu stronach, szpalery drzew liściastych. Dalej, teren rolny z niewyraźnie widocznym pojazdem wykorzystywanym w rolnictwie. Na dalszym planie, po prawej stronie , pod lasem widoczne dwa, prostopadłościenne budynki Radiostacji na Witominie w Gdyni. W tle widoczny las i niewyraźnie widoczna zabudowa miejska.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Krajobraz

Okres:

1960-1969

Technika:

fotografia

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1967

Sygnatura: MMG/HM/II/217/5

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL